Gumuliauskas, A. (2015) „Od historii polityki do polityki historii. III Zjazd Historyków Litwy”, Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, (5), s. 289–300. doi: 10.12775/EO.2014.010.