Denkiewicz- Szczepaniak, E. (2014) „Konferencja naukowa «Organizacja Todt i praca przymusowa w czasie II wojny światowej» (Organisation Todt og tvangsarbeid under okkupasjonen) w Narviku (Norwegia)”, Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, (4), s. 191–194. doi: 10.12775/EO.2013.016.