Wawryniuk, A. (2020) „The post-WW1 destiny of Galicia and Bukovina based on selected polish archive sources”, Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, (10), s. 63–84. doi: 10.12775/EO.2019.03.