Коротковский, С. (2020) „Польская сибириада”, Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, (10), s. 9–36. doi: 10.12775/EO.2019.01.