Filinowicz, N. (2020) „ Białystok 16–18 października 2019 r”., Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, (10), s. 283–286. doi: 10.12775/EO.2019.15.