Kotkowicz, E. (2020) „ 6–7 czerwca 2019 r”., Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, (10), s. 229–244. doi: 10.12775/EO.2019.09.