Petrauskas, G. (2020) „Investigating Bunkers: Lithuanian Partisans, Archaeology and Excavation in Pagrenda Forest”, Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, (10), s. 179–206. doi: 10.12775/EO.2019.07.