Voytyuk, O. (2020) „Koncepcja Międzymorza we współczesnej myśli politycznej Ukrainy”, Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, (10), s. 129–150. doi: 10.12775/EO.2019.05.