o autorach, N. (2012) „Noty o autorach”, Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, (3), s. 221–222. doi: 10.12775/1089.