Павлова, М. (2012) „Państwa bałtyckie i Kreml 1940–1953. Z historii stalinizmu”, Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, (3), s. 197–202. doi: 10.12775/EO.2012.012.