Gumuliauskas, Arūnas. 2015. „Od Historii Polityki Do Polityki Historii. III Zjazd Historyków Litwy”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 5 (lipiec):289-300. https://doi.org/10.12775/EO.2014.010.