Никулина, Ирина Н. 2015. „Участие поляков в геологических исследованиях Алтая”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 5 (czerwiec):133-40. https://doi.org/10.12775/EO.2014.004.