Denkiewicz- Szczepaniak, Emilia. 2014. „Konferencja Naukowa «Organizacja Todt I Praca Przymusowa W Czasie II Wojny światowej» (Organisation Todt Og Tvangsarbeid under Okkupasjonen) W Narviku (Norwegia)”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 4 (czerwiec):191-94. https://doi.org/10.12775/EO.2013.016.