Wawryniuk, Andrzej. 2020. „The Post-WW1 Destiny of Galicia and Bukovina Based on Selected Polish Archive Sources”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 10 (październik):63-84. https://doi.org/10.12775/EO.2019.03.