Коротковский, Станислав. 2020. „Польская сибириада”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 10 (październik):9-36. https://doi.org/10.12775/EO.2019.01.