Gzella, Jacek. 2020. „«W Obronie Naszej całości»* – Na Marginesie Pracy: Władysław Studnicki, O Przymierze Z Niemcami. Wybór Pism 1923–1939, Wydawnictwo TAiWPN Universitas Kraków, Kraków 2019, Ss. 328”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 10 (październik):247-54. https://doi.org/10.12775/EO.2019.10.