Petrauskas, Gediminas. 2020. „Investigating Bunkers: Lithuanian Partisans, Archaeology and Excavation in Pagrenda Forest”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 10 (październik):179-206. https://doi.org/10.12775/EO.2019.07.