Pokrzyńska, Magdalena. 2020. „Ciągłość, Innowacja, Rewitalizacja? Dziedzictwo Kulturowe a Poszukiwanie wspólnoty W Regionie Postmigracyjnym”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 10 (październik):151-78. https://doi.org/10.12775/EO.2019.06.