Voytyuk, Oksana. 2020. „Koncepcja Międzymorza We współczesnej myśli Politycznej Ukrainy”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 10 (październik):129-50. https://doi.org/10.12775/EO.2019.05.