Smoliński, Aleksander. 2017. „ Formułowane Przez oficerów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego Oraz Funkcjonariuszy Polskich służb Dyplomatycznych”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich 7 (7):73-100. https://doi.org/10.12775/13647.