Павлова, Мария. 2012. „Państwa bałtyckie I Kreml 1940–1953. Z Historii Stalinizmu”. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, nr 3 (grudzień):197-202. https://doi.org/10.12775/EO.2012.012.