WAWRYNIUK, A. The post-WW1 destiny of Galicia and Bukovina based on selected polish archive sources. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, [S. l.], n. 10, p. 63–84, 2020. DOI: 10.12775/EO.2019.03. Disponível em: https://apcz.umk.pl/EO/article/view/EO.2019.03. Acesso em: 26 mar. 2023.