WIERUSZEWSKA-CALISTRU, E. W stulecie nawiązania polsko-rumuńskich stosunków dyplomatycznych. Sympozjum naukowe w Suczawie. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, [S. l.], n. 10, p. 267–270, 2020. DOI: 10.12775/EO.2019.12. Disponível em: https://apcz.umk.pl/EO/article/view/EO.2019.12. Acesso em: 25 mar. 2023.