POKRZYŃSKA, M. Ciągłość, innowacja, rewitalizacja? Dziedzictwo kulturowe a poszukiwanie wspólnoty w regionie postmigracyjnym. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, [S. l.], n. 10, p. 151–178, 2020. DOI: 10.12775/EO.2019.06. Disponível em: https://apcz.umk.pl/EO/article/view/EO.2019.06. Acesso em: 28 maj. 2023.