Gumuliauskas, A. (2015). Od historii polityki do polityki historii. III Zjazd Historyków Litwy. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, (5), 289–300. https://doi.org/10.12775/EO.2014.010