Stein, O. (2015). Ilość czy jakość? Obraz wojny i projekty niemieckich zbrojeń wojskowych w okresie armii masowych 1871–1914. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, (5), 9–44. https://doi.org/10.12775/EO.2014.001