Rezmer, A. (2014). Military expenditure of Poland and the Baltic countries in the 21st century. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, (4), 91–102. https://doi.org/10.12775/EO.2013.007