Wawryniuk, A. (2020). The post-WW1 destiny of Galicia and Bukovina based on selected polish archive sources. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, (10), 63–84. https://doi.org/10.12775/EO.2019.03