Коротковский, С. (2020). Польская сибириада. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, (10), 9–36. https://doi.org/10.12775/EO.2019.01