Wieruszewska-Calistru, E. (2020). W stulecie nawiązania polsko-rumuńskich stosunków dyplomatycznych. Sympozjum naukowe w Suczawie. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, (10), 267–270. https://doi.org/10.12775/EO.2019.12