Gzella, J. (2020). „W obronie naszej całości”* – na marginesie pracy: Władysław Studnicki, O przymierze z Niemcami. Wybór pism 1923–1939, Wydawnictwo TAiWPN Universitas Kraków, Kraków 2019, ss. 328. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, (10), 247–254. https://doi.org/10.12775/EO.2019.10