Kotkowicz, E. (2020). Konferencja „Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia”, Ciechanowiec, 6–7 czerwca 2019 r. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, (10), 229–244. https://doi.org/10.12775/EO.2019.09