Pokrzyńska, M. (2020). Ciągłość, innowacja, rewitalizacja? Dziedzictwo kulturowe a poszukiwanie wspólnoty w regionie postmigracyjnym. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, (10), 151–178. https://doi.org/10.12775/EO.2019.06