Voytyuk, O. (2020). Koncepcja Międzymorza we współczesnej myśli politycznej Ukrainy. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, (10), 129–150. https://doi.org/10.12775/EO.2019.05