Павлова, М. (2012). Państwa bałtyckie i Kreml 1940–1953. Z historii stalinizmu. Europa Orientalis. Studia Z Dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich, (3), 197–202. https://doi.org/10.12775/EO.2012.012