(1)
Gumuliauskas, A. Od Historii Polityki Do Polityki Historii. III Zjazd Historyków Litwy. EO 2015, 289-300.