(1)
Stempel-Gancarczyk, K. XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Bukowińskiego W Radowcach „Bucovina – Identitate și Transformare. Patrimoniu Construit și Peisaj cultural” (3–5 Października 2019 r.). EO 2020, 275-282.