(1)
Iljuszyn, I. Grzegorz Rossoliński-Liebe, Bandera. Życie I Mit ukraińskiego Nacjonalisty: Faszyzm, ludobójstwo, Kult, Wydawnictwo Pruszyński I S-Ka, Warszawa 2018, Ss. 904. EO 2020, 255-264.