(1)
Kotkowicz, E. Konferencja „Chłopi Na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej Do czasów uwłaszczenia”, Ciechanowiec, 6–7 Czerwca 2019 R. EO 2020, 229-244.