(1)
Pokrzyńska, M. Ciągłość, Innowacja, Rewitalizacja? Dziedzictwo Kulturowe a Poszukiwanie wspólnoty W Regionie Postmigracyjnym. EO 2020, 151-178.