(1)
Smoliński, A. Analizy I Oceny Zmian Ekonomicznych Na Sowieckiej Ukrainie Od końca Lat 20. Do końca Lat 30. XX W. Formułowane Przez oficerów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego Oraz Funkcjonariuszy Polskich służb Dyplomatycznych. EO 2017, 7, 73-100.