[1]
Gumuliauskas, A. 2015. Od historii polityki do polityki historii. III Zjazd Historyków Litwy. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 5 (lip. 2015), 289–300. DOI:https://doi.org/10.12775/EO.2014.010.