[1]
Jēkabsons, Ēriks 2015. Wrzesień 1939 roku w Warszawie: sprawozdania Poselstwa Łotwy. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 5 (lip. 2015), 235–286. DOI:https://doi.org/10.12775/EO.2014.009.