[1]
Никулина, И.Н. 2015. Участие поляков в геологических исследованиях Алтая. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 5 (cze. 2015), 133–140. DOI:https://doi.org/10.12775/EO.2014.004.