[1]
Denkiewicz- Szczepaniak, E. 2014. Konferencja naukowa „Organizacja Todt i praca przymusowa w czasie II wojny światowej” (Organisation Todt og tvangsarbeid under okkupasjonen) w Narviku (Norwegia). Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 4 (cze. 2014), 191–194. DOI:https://doi.org/10.12775/EO.2013.016.