[1]
Wawryniuk, A. 2020. The post-WW1 destiny of Galicia and Bukovina based on selected polish archive sources. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 10 (paź. 2020), 63–84. DOI:https://doi.org/10.12775/EO.2019.03.