[1]
Filinowicz, N. 2020. Sympozjum naukowe „Wrzesień 1939. Historiografia – pamięć – mity”, Białystok 16–18 października 2019 r. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 10 (paź. 2020), 283–286. DOI:https://doi.org/10.12775/EO.2019.15.