[1]
Iljuszyn, I. 2020. Grzegorz Rossoliński-Liebe, Bandera. Życie i mit ukraińskiego nacjonalisty: faszyzm, ludobójstwo, kult, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, Warszawa 2018, ss. 904. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 10 (paź. 2020), 255–264. DOI:https://doi.org/10.12775/EO.2019.11.