[1]
Gzella, J. 2020. „W obronie naszej całości”* – na marginesie pracy: Władysław Studnicki, O przymierze z Niemcami. Wybór pism 1923–1939, Wydawnictwo TAiWPN Universitas Kraków, Kraków 2019, ss. 328. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 10 (paź. 2020), 247–254. DOI:https://doi.org/10.12775/EO.2019.10.