[1]
Petrauskas, G. 2020. Investigating Bunkers: Lithuanian Partisans, Archaeology and Excavation in Pagrenda Forest. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich. 10 (paź. 2020), 179–206. DOI:https://doi.org/10.12775/EO.2019.07.